ANBI

Informatie wat betreft ANBI status volgt op deze pagina. Waarom wij een ANBI status willen?

“Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is een instelling met bepaalde belastingvoordelen in Nederland. Dit heeft zowel voor de organisatie fiscale voordelen als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie”

Hiermee is het voor bedrijven aantrekkelijker om een schenking aan ons te doen, wij hopen hiermee meer samen kunnen te gaan werken met bedrijven.

Beleidsplan

Jaar cijfers